Kedvezményezett neve: Nagykamarás Község Önkormányzata
Projekt címe: Nagykamarás orvosi rendelőjének infrastrukturális fejlesztése
Szerződött támogatás összege: 49.621.191 Ft
Támogatás mértéke: 100 %

A projekt tartalmának bemutatása: a projekt keretében a Mikszáth utca 2. szám alatti háziorvosi rendelőnek helyet adó épület infrastrukturális fejlesztése történik meg. Az épületben 1 db háziorvosi rendelő, 1 db fogorvosi rendelő és 2 db szolgálati lakás található. A rendelők látogatottsága meghatározó, kihasználtságuk magas fokú, szóbeli igényfelmérés alapján nagy igény mutatkozik a célcsoport, azaz a helyi lakosság körében a jelenleg leromlott műszaki állapotú háziorvosi rendelő felújítására. A gyerek- és felnőttorvosi, vegyes praxisok miatt nagy igény mutatkozik a családbarát fejlesztések iránt is a rendelőben (pl. pelenkázó, gyereksarok kialakítása).
Átfogó célok:

  • A jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása;
  • Az egészségügyi alapellátó-rendszer eredményességének és hatékonyságának, valamint prevenciós funkcióinak fokozása;
  • A településen elérhető rendelő szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítése;
  • A praxisközösség erősítésével a lakosság élettartamon átívelő komplex, definitív ellátása, a térségre jellemző magas mortalitási adatok javítása;
  • A térségre jellemző morbiditási mutatók javítása a komplex adatgyűjtést és feldolgozást valamint a preventív gyógyászatot lehetővé tévő egymásra épülő és egymást kiegészítő szolgáltatások integrációjának eredményeképpen;
  • A preventív egészségfejlesztési szemlélet támogatása, valamint az egészségtudatos magatartás elősegítése.

Specifikus célok:

  • Háziorvosi és fogorvosi rendelők felújítása, korszerűsítése, a minőségi alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése;
  • Az épület fizikai és infokommunikációs akadálymentesítése, a fogyatékkal élők és megváltozott munkaképességűek szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása;
  • Eszközbeszerzéssel hozzájárulás az ellátási szintek közötti együttműködés javításához, a betegút menedzsment optimalizálásához.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. 01. 31.
Projekt azonosító száma: TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00029