Kedvezményezett neve: Nagykamarás Község Önkormányzata

A projekt címe: Óvodai ellátás fejlesztése, a hátrányok leküzdése érdekében Nagykamráson

Szerződőtt támogatás összege: 52,82 millió forint

Támogatás mértéke: 100 %

Nagykamarás község a leghátrányosabb kistérségben helyezkedik el. Halmozottan hátrányos helyzetű településnek számít. A településen 1 óvoda működik egyházi fenntartásban. Az itt élő gyermekek túlnyomórésze a helyi óvoda szolgáltatásait veszi igénybe. Az intézmény kapacitása 50 fő.

A projekt tartalmának bemutatása:
Tervezett infrastrukturális tevékenységek:
- Az óvoda épületének teljes körű felújítása, korszerűsítése.
- Az épület napkollektorral és napelemmel történő ellátása.
- Bővítés tornaszoba kialakításával.
- Nyílászárók cseréje, hőszigetelése.
- Padlóburkolat cseréje.
- Villamos-rendszer korszerűsítése.
- Fűtéskorszerűsítés.
- Tetőcsere.

A projekt átfogó és specifikus céljai, elvárt eredményei:
- A megújult, korszerű környezet, eszköz és feltételrendszer biztosítaná, segítené az itt élő családok gyermekei, ill. az óvodánkba beiratkozó gyermekek nevelését, oktatását a korszerű, megújult feltételeknek köszönhetően innovatívan, a minél magasabb színvonalú nevelőmunka megvalósítására törekedve.
- A megvalósuló infrastrukturális fejlesztéssel színvonalas, minőségi nevelés feltételeinek biztosítása a településen és vonzáskörzetében élő gyermekek számára.
- A korszerű infrastrukturális feltételek megteremtésével jelentősmértékben csökkennek az intézmény dologi kiadásai. Mert a korszerű külső szigetelés lévén csökkenne az energiafelhasználás, ezáltal az intézmény működésére fordítandó működési kiadások is.
- Számszerűsíthető mutatók:

  • 50 óvodai férőhely fejlesztése valósul meg
  • Megújul az épület 223 m2 nettó alapterülete, bruttó 146.223 Ft/m2 fajlagos költséggel
  • Megújul az udvar 28 m2 nettó alapterülete, bruttó 12.090 Ft/m2 fajlagos költséggel
  • 101 féle eszközt szerzünk be. Darabszáma: 261

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.04.30.
A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00036